“Mažylių grupė” 1 – 2 metukų vaikučiai

“Briedžiukų grupė” 3 – 4 metukų vaikučiai

“Pelėdžiukai” priešmokyklinė mišri grupė 5 – 6 metų vaikučiai