Emocinis intelektas

Lavinant vaikų emocinį intelektą padedame jiems išmokti susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį, išklausyti, atskleisti save, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, nesidrovėti artumo, atpažinti, valdyti jausmus ir pan. Lavinant emocinį intelektą ugdomi šie pagrindiniai gebėjimai:

 

1. Socialiniai įgūdžiai. Iš visų emocinio intelekto įgūdžių gebėjimas sutarti su kitais labiausiai prisideda prie sėkmės ir pasitenkinimo gyvenimu jausmo. Pokalbiai – vienas iš pagrindinių būdų mokyti vaikus bendrauti.
Darželyje siekiama, kad vaikai girdėtų ir matytų pagarbų ir mandagų suaugusiųjų, vaikų ir suaugusiųjų bendravimą, nes tada ir vaikai tarpusavyje bendrauja mandagiai, išmoksta išklausyti, domėtis kitais, paisyti
aplinkinių nuomonės, dalyvauti pokalbyje, reaguoti į kito jausmus, į visus kreipti dėmesį. Socialiniai įgūdžiai ugdomi žaidžiant, juokaujant, pasakojant istorijas, mandagiai bendraujant ir to mokant.

 

2. Gebėjimas spręsti problemas. Dažnai neįvertinami vaikų gebėjimai spręsti problemas (vaikai iš prigimties pasitiki savo jėgomis, net kai nesiseka), todėl vaikams teikiama pagalba, kai ji nėra būtina, jie dirbtinai saugomi nuo problemų, sudėtingų situacijų, už vaikus priimami sprendimai. Tačiau, sulaukę tinkamos progos ar paskatinimo, vaikai noriai imasi spręsti net ir sudėtingas problemas, taip gerindami savo ir aplinkinių gyvenimo kokybę. Todėl mūsų darželyje auklėtojos skatina vaikus pačius spręsti iškilusias problemas, parodydamos pavyzdį bei duodamos patarimų.