Lankymo taisyklės ir adaptacija

Darželis „Super Briedis” lankomas reguliariai.

Tėvai turi pasirūpinti, kad vaikai turėtų įvairioms oro sąlygoms pritaikytus drabužius.
Darželyje „Super Briedis” į lauką einama kasdien, neatsižvelgiant į oro sąlygas.
Į darželį „Super Briedis” nepriimami vaikai, sergantys užkrečiamosiomis ligomis arba kurių kūno temperatūra aukštesnė kaip 38 laipsniai. Temperatūrai pakilus darželyje, vaikas nedelsiant turi būti pasiimtas namo.

 

 

Adaptacija

 

 

Pradedant lankyti darželį rekomenduojama adaptacijos savaite. Adaptacijos savaitės tikslas – padėti vaikui apsiprasti naujoje aplinkoje, supažindinti vaiką su pagrindinėmis darželio taisyklėmis, ten dirbančiais žmonėmis bei kitais vaikais. Sėkminga adaptacija sumažina stresą, padeda ir vaikui ir auklėtojoms efektyviau siekti ugdymo programoje numatytų tikslų.

 

 

Adaptacijos savaitė lankant pusę dienos:

 

 

Pirmadienis 8.00-9.30 (ateinant vėliau ir su mamyte pabūnant iki pusryčių pabaigos, kartu išsiplaunami dantukai ir vaikas su mamyte eina namo)

 

Antradienis 8.00-9.30 (ateinant vėliau ir jau be mamytės pabūnant iki pusryčių pabaigos, kartu išsiplaunami dantukai ir vaikas su mamyte eina namo)

 

Trečiadienis 8.00-10.30 (ateinant vėliau ir pabūnant iki ėjimo į kiemą, kartu su visais vaikais apsirengiama ir vaikas su mamyte eina namo)

 

Ketvirtadienis 8.00-12.15 (ateinant vėliau ir pabūnant iki pietų, kartu su visais vaikais gryžtama iš kiemo ir vaikas su mamyte eina namo)

 

Penktadienis 8.00-13.00 (ateinant vėliau ir pabūnant visą pusdienį. Mamytė pasiima tokiu metu, kaip, kad pasiims visada)

 

Nauja savaitė prasideda jau darželio nustatytu ritmu. Vaikas atvedamas tokiu metu, kokiu bus atvedamas nuolat ir būna visą pusdienį.

 

 

Adaptacijos savaitė lankant pilną dieną:

 

 

Pirmadienis 8.00-9.30 (ateinant vėliau ir su mamyte pabūnant iki pusryčių pabaigos, kartu išsiplaunami dantukai ir vaikas su mamyte eina namo)

 

Antradienis 8.00-9.30 (ateinant vėliau ir jau be mamytės pabūnant iki pusryčių pabaigos, kartu išsiplaunami dantukai ir vaikas su mamyte eina namo)

 

Trečiadienis 8.00-10.30 (ateinant vėliau ir pabūnant iki ėjimo į kiemą, kartu su visais vaikais apsirengiama ir vaikas su mamyte eina namo)

 

Ketvirtadienis 8.00-13.00 (ateinant vėliau ir pabūnant visą pusdienį. Mamytė pasiima tokiu metu, kai visi vaikučiai eina miegoti)

 

Penktadienis 8.00-15.00 (ateinant vėliau ir pabūnant iki miegelio galo. ateiti pasiimti rekomenduojama 15.00 val ir palaukti kol vaikas nubus, kad nubudus iškart galima būtų apsikabinti mamytę. Vakarienės vaikas dar
nevalgo.)

 

Nauja savaitė prasideda jau darželio nustatytu ritmu. Vaikas atvedamas tokiu metu, kokiu bus atvedamas nuolat ir būna tiek, kiek bus visą laiką.