Ugdymo programa

Ugdymo programos „Žaisk, judėk ir tobulėk” uždaviniai:

 

padėti vaikams geriau pažinti aplinkinį pasaulį įvairiais būdais;
skatinti bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais, suaugusiais, plėtojant jų socialinę patirtį;
lavinti vaikų emocinį intelektą;
skatinti vaikus kurti, išreikšti save meno priemonėmis ir būdais;
saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą;
atsižvelgiant į raidos dėsningumus natūraliai ugdyti vaikų kalbą grupėmis ir individualiai;
sudaryti sąlygas žaidimams.

Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į vaikų amžių (ankstyvasis (1–2 m.), ikimokyklinis (3–4 m.) ir priešmokyklinis (5-6 m.), ugdytinas kompetencijas (bendravimo, pažinimo, socialines, menines, sveikatos saugojimo), vaikų veiksenas , ugdymo metodus ir priemones.
Mūsų darželis gali būti pirmasis, kuomet mums patikėsite vos vaikščioti pradėjusį mažylį ir paskutinis – baigę priešmokyklinę grupę vaikas drąsiai galės žengti į pirmą klasę!