Valdorfo ikimokklinio ugdymo elementai

Ugdant vaikus pagal šią metodiką, svarbiausia vaikus įtraukti į praktinius, įdomius, namų buities darbus, kuriuos vaikas gali lengvai atlikti stebėdamas suaugusius. Vaikų darželyje vaikai ugdomi pagal šiuos pagrindinius Valdorfo metodikos elementus:

 

1. Žaidimai. Darželyje žaidžiama pasitelkus vaizduotę, vaikai kuria savo scenarijus, tai padeda patirti įvairias gyvenimo situacijas. Žaidimams naudojami žaislai, pagaminti iš natūralių medžiagų, taip pat kitos natūralios
medžiagos (medis, medvilnė, vilna, šilkas) bei akmenys, kankorėžiai ir kiti daiktai iš gamtos, kuriuos vaikai patys surenka ir panaudoja žaidimams ir buičiai papuošti.

 

2. Namų ruoša. Čia svarbiausias bendravimas. Vaikai patiria dienos bei savaitės ritmą, susipažįsta su taisyklėmis, aiškiai suformuluotomis kiekvienam vaikui ir visi grupei užduotimis (pavyzdžiui, tvarkyti žaislus ir padengti stalą). Jie mokosi iš suaugusiųjų, juos pamėgdžiodami bando praktiškai suderinti saviraišką su grupės interesais ir atsakyti už savo veiklos rezultatus. Vaikai įtraukiami ir į maisto dalinimą, ir į tvarkymąsi po valgio. Taip ugdomas kiekvieno vaiko gebėjimas atsakyti pačiam už save ir savo draugus.

 

3. Pasaulio tyrinėjimas. Vaikai pradeda suprasti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas, priklausomybės ir priežastingumo ryšius, atsakingai tyrinėti gamtą, jausti gamtos reiškinius, aktyviai veikti, atrasti, išbandyti, tyrinėti, patirti pažinimo ir atradimo džiaugsmą, kaupti patirtį, dalyvauti sprendžiant įvairias problemas, kelti hipotezes, susijusias su įvairiausiais gamtos reiškiniais. Vaikai mokomi taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, spręsti kasdieninio gyvenimo problemas, ugdomas vaikų pasitikėjimas, atsakomybės jausmas ir gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

 

4. Vaidmenys. Vaikai, stebėdami auklėtojas, vaidindami teatre, žaisdami, supranta skirtingus vaidmenis bei profesijas. Žaisdami pardavėją ir pirkėją vaikai įsigilina į kiekvieno jų vaidmenį, atliekamus veiksmus, į temas,
kokiomis yra bendraujama. Vaikai supažindinami su įvairių profesijų žmonėmis, o vėliau darželyje mėgdžioja jų pagrindines veiklas, judesius, kai kuriais atvejais matuojasi aprangą ir kt.

 

5. Kalbos įgūdžiai. Vaikų darželyje žaidžiama daug rankų žaidimų, dainuojama, pasakojamos istorijos, deklamuojami eilėraščiai, mokomasi vaizdingų posakių. Vaikai žaisdami mokosi gražios kalbos, kuri pamažu tampa jų savastimi. Auklėtojos čia kalba švelniai, aiškiai ir suprantamai. Netoleruojama vadinama vaikiška kalba ir abstraktūs aiškinimai.