Vizija ir misija

Vizija

 

Vilniaus vaikų privatus darželis „Super Briedis”– novatoriškas vaikų darželis, kuriame remiamasi skandinavų patirtimi bei kai kuriais Valdorfo ikimokyklinio lavinimo sistemos elementais ir kurio tikslas – ugdyti vaikų
emocinį intelektą bei kūrybiškumą

Mes save matome kaip: į vaiką orientuotą, lanksčią, ugdančią įstaigą, kuriai svarbūs ne tik glaudūs santykiai su vaikais, bet ir nuolatinis bendravimas su tėvais.

 

Misija

 

Darželio „Super Briedis” misija – ugdyti vaikus, tenkinant pagrindinius jų poreikius (saugumo, sveikatos), ir užtikrinti vaikų teises tinkamai ugdytis, lanksčiai prisitaikant prie kiekvieno vaiko asmenybės bei suteikiant
vaikams galimybę patiems pažinti pasaulį.

Mums svarbu, kad darželis, kaip pirmoji vaiko ugdymo vieta, ne tik tenkintų pagrindinius vaiko poreikius, bet ir padėtų ugdyti kūrybiškumą, lankstumą, taip pat įgyti įgūdžių tolesniam sėkmingam gyvenimui, t. y. gebėjimų
priimti sprendimus, suformuluoti savo nuomonę ir aiškiai ją išsakyti, adekvačiai reaguoti į naujas situacijas.

 

TAIGI, MŪSŲ TIKSLAI:

 

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas.
Užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą.
Nuolat bendrauti su kiekvienu vaiku bei vaikų–tėvų lygmeniu spręsti iškylančias problemas, ieškant geresnių, efektyvesnių ugdymo priemonių.
Į vaikų ugdymo procesą įtraukti ir tėvus, taip kuriant bendrą vaikų ugdymo aplinką.
Užtikrinti pagrindinių vaikų poreikių tenkinimą.
Suteikti galimybę vaikams ugdytis patiems.
Ugdyti vaikus per žaidimus.
Skatinti vaikų savarankiškumą.
Nuolat pabrėžti judėjimo naudą bei skatinti vaikus kuo daugiau judėti.
Padėti vaikams išreikšti jausmus.
Sudaryti sąlygas vaikams patenkinti smalsumą.
Užimti vaikus produktyvia ir kūrybinga veikla.
Užtikrinti vaikų fizinį ir emocinį saugumą.
Daug dėmesio skirti žaidimams kieme ir gamtos pažinimui.